Borsóhalmi-legelő

Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, HUHN20076


Nagy kiterjedésű szikesedő rét. Nagy része a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van. Kimagasló a természet- és tájvédelmi értéke.
Jelentősebb természeti értékek: kék vércse, kerecsen, parlagi sas, ürge.

Árvizes, csapadékos években az elárasztott legelő a vízimadarak nagy csapatainak állandó vagy ideiglenes élőhelye. Főleg a madarak meg-figyelésére irányuló idegenforgalom egy állomása lehet.

Kiemelt fontosságú cél a Pannon szikes sztyeppék és mocsarak élőhelytípus és a nagy szikibagoly lepke természetvédelme.

     Add a Facebook-hoz


JASZSAG.EUA Jászság - (c) JASZSAG.EU, JABE, BL 2011.