Természeti örökségünk, a Jászság

A Jászság síkvidék az Alföldön, területének mára túlnyomó részét művelik. A hajdan gazdag élővilág nyomai szigetszerűen lelhetők fel folyóink, a Zagyva és a Tarna árterén, valamint a szántók között.
A területet hajdan mocsarakkal, lápokkal, sekély tavakkal mozaikos puha- és keményfás ligeterdők uralták. Jelenleg sziki legelők és rétek, alföldi mocsárrétek, kisebb mocsarak és javarészt ültetvény jellegű származék-erdők jellemzik a nem művelt területeket.

Az itt élő természetes életközösségek, csodálatos állatok és növények, és az élőhelyek megőrzésére szerencsére több természetvédelmi és természetmegőrzési terület hivatott.

Ezeken felül említést érdemelnek a kunhalmok mint természeti emlékek.
A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, melyek régről, többségükben a honfoglalás előtti időkből származnak. A kunhalom általában temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt.
A meggyespelei kunhalom a rajta álló kereszttel és maradvány jellegű pusztai növényzettel az adott térség egyik legjelentősebb értéke.

 

     Add a Facebook-hoz


JASZSAG.EUA Jászság - (c) JASZSAG.EU, JABE, BL 2011.